Om Jacob Panton

Jeg har en civil uddannelse som landmand. Sideløbende hermed har jeg en mangeårig karriere i Hæren som oversergent, kampvognskommandør og underviser ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

Jeg har i alt haft fem internationale udstationeringer i forbindelse med operationer i henholdsvis Kosovo, Irak og Afghanistan. Under min seneste udstationering i Helmand, Afghanistan, blev jeg skudt i højre arm.

Cirka 3 uger senere blev jeg endnu engang under voldsomme kamphandlinger hårdt såret og ramt af flere skud, adskillige fragmenter samt granatsplinter, men jeg fortsatte kamphandlingerne og nedkæmpede fjenden.

På grund af mine svære skader fik jeg hjertestop og måtte genoplives. For min indsats har jeg modtaget adskillige medaljer – inkl. Forsvarsministerens medalje og Forsvarschefens medalje. Jeg har siden været i et intensivt behandlingsforløb med flere operationer og langvarigt genoptræning.

Jeg har altid haft særligt fokus på at forbedre forhold for sårede soldater – noget jeg kun har fået større fokus på, efter jeg selv har gennemgået et længere behandlingsforløb. Jeg har i denne sammenhæng indset at forholdene for veteranerne ikke altid er optimale. Særligt halter kommunerne bagefter, hvor der findes enkelte tiltag for psykisk sårede soldater, mens der er udpræget mangel på tiltag egnede til fysisk sårede soldater. Sårede soldater med fysiske handikap oplever nederlag hver dag pga. deres funktionsindskrænkning. Skydning er en del af en soldats identitet.

Derfor har jeg startet foreningen Veteranskytterne med henblik på, at veteraner med handikap kan genopleve lidt af deres tid som aktive soldater. Skydning giver kammeratligt samvær og oplevelse af succes.

Yderligere har jeg holdt foredrag for flere kommunalbestyrelser vedr. forhold omkring hjemvendte soldater og jeg turnerer jævnligt rundt til gymnasier for at fortælle om livet som soldat med fysiske og psykiske handikap samt forhold omkring et Danmark i krig.

Jeg har været inviteret af Den Danske Ambassade i Washington, USA, til at fortælle min historie til kongresmedlemmer, erhvervsledere samt ledelsen inden for det amerikanske forsvar mhp., at fremme forsvarssamarbejdet mellem Danmark og USA og er desuden aktiv via Institut for Idræt mhp. at lave arrangementer for veteraner.

Ansættelser

 • Værnepligtig (feb. 2000 til nov. 2000)
 • Konstabel Kampvognshjælper (nov. 2000 til feb. 2002)
 • Overkonstabel Kampvognsskytte (feb. 2002 til jan. 2004)
 • Overkonstabel-1 Kampvognskører (jan. 2004 til apr. 2008)
 • Sergent Kampvognskommandør (apr. 2008 til aug. 2012)
 • Oversergent Kampvognskommandør (aug. 2012 – )
 • Underviser ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter
  (aug. 2012 – )

Udsendelser

 • Kosovo Hold 8 (feb. 2003 til aug. 2003)
 • Irak Hold 3 (feb. 2004 til aug. 2004)
 • Afghanistan Hold 1 (jun. 2006 til okt. 2006)
 • Afghanistan Hold 4 (sep. 2007 til feb. 2008)
 • Afghanistan Hold 12 (aug. 2011 til feb. 2012)
 • jan. 2012: Skudt i højre arm
 • jan. 2012: Skudt i højre skulder, venstre lår og 2 gange venstre underben, samt ramt af fragmenter i overkroppen af en RPG.

Frivilligt arbejde

 • Stifter og formand for skydeforeningen – Veteranskytterne.

Medaljer og hæderstegn/legater

 • Venstres Frihedspris 2016
 • Forsvarsministerens tapperhedsmedalje 2012
 • Forsvarschefens tapperhedsmedalje 2012
 • Mentioned in dispatches af den britiske forsvarschef 2012
 • Dragonfondens legat 2012
 • Hærens regimenters legat 2012
 • Medalje for såret i tjeneste 2012
 • Kosovo missionsmedalje
 • Irak missionsmedalje
 • Afghanistan missionsmedalje plus 3 tal for 3 missioner
 • Gittes legat for fremragende indsats under krigsførelse Afghanistan hold 1, 2006
 • Anders Lassen Legat af H.K.H. Kronprins Frederik for at nedkæmpe højt prioriteret fjende, mens jeg selv var såret 31. januar 2012