Veteranskytterne

Jeg har i 2014 stiftet foreningen Veteranskytterne, der er en forening for nuværende og tidligere soldater, der er blevet såret i forbindelse med deres tjeneste, samt deres pårørende.

Veteranskytterne tæller i dag ca. 100 medlemmer og dette tal er fortsat stigende.

Foreningens medlemmer er typisk relativt unge mennesker, der har fået tildelt et livslangt handicap i deres arbejde for fædrelandet. Et handicap, som kræver at man omstiller sig til en hverdag med fysiske begrænsninger.

Foreningens arbejde er vigtigt og med til at skabe et frirum for sårede soldater og deres familier. Mange af veteranerne har mistet deres identitet, efter de er blevet alvorligt såret og dermed ikke kan vende tilbage til deres normale arbejdsliv.

Målet for Veteranskytterne er at give de sårede soldater deres identitet tilbage og ruste dem til at fungere bedre i deres civile liv og deres arbejde.

Læs mere om Veteranskytterne her